Resultaatgerichte meerjarenplannen in de publieke sector

Evaluatie, planning, uitvoering en rapportering zijn hoofdcomponenten van een meerjarenplan. Het doel is een kwaliteitsvol en transparant sturingsdocument aanleveren. Dit artikel kan jou inspireren bij het realiseren van resultaatgerichte meerjarenplannen.

Meerjarenplannen zijn een verplicht nummertje. Hierdoor zijn ze vaker een formaliteit dan een daadwerkelijk strategisch beleidsdocument. Dit komt omdat publieke organisaties veel complexer zijn dan private organisaties. Enerzijds zijn er een veelheid aan settings en actoren die belangen hebben bij het product of de dienstverlening. Anderzijds is publiek beleid ook ambigu. Zo zijn financiële opbrengsten vaak niet direct zichtbaar, waardoor ze moeilijk te vatten zijn. Je betaalt bijvoorbeeld niet aan de politie wanneer er ingebroken is in je woning, of wanneer je de oprit van een autosnelweg oprijdt.

No more excuses

De complexiteit van de publieke sector mag geen excuus zijn voor het kwalitatief opstellen en uitvoeren van een meerjarenplan. Deze termijnplannen bepalen immers hoe functioneel of lean het management van de publieke organisatie is. Allereerst is een organisatie effectief wanneer de vooropgestelde doelstellingen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Bovendien moeten deze doelstellingen ook essentieel, relevant en noodzakelijk zijn. Daarnaast is een organisatie efficiënt wanneer ze zuinig omspringt met de beschikbare middelen, die nodig zijn voor de realisatie van haar strategische doelen. Zuinig staat hier niet gelijk aan besparen, maar wel aan een verhouding van een minimale input en maximale output.

Meerjarenplannen bepalen dus niet alleen het succes van de organisatie, maar ook het succes van de leidinggevende. Deze is verantwoordelijk voor het realiseren van de omschreven doelstellingen.

Keep it simpel en onderneem actie

Hoe pakken we zo’n meerjarenplan nu best aan, zodat het toch een nuttig document is en je als organisatie écht lean wordt?

Organiseer creatieve brainstormsessies

Creatieve brainstormsessies zijn de ideale manier wanneer je geen tijd hebt om contact op te nemen met een hele hoop stakeholders. Stimuleer nieuwe en onverwachte denkpistes. Contacteer ons voor meer info over gestructureerde brainstormsessies.

Creëer eigenaarschap

Om een succesvol meerjarenplan op te stellen, is het van belang om realistische doelen te omschrijven. Schuif het opmaken van een meerjarenplan niet enkel af op de beleidscel. Je hebt meer kennis en expertise in huis dan je denkt. Stimuleer creativiteit door task forces op te richten. Dit is een multidisciplinair team met leden uit diverse segmenten van jouw organisatie. Door gebruik te maken van eigenaarschap krijg jij jouw hele team mee bij de realisatie van dit plan.

Be SMART

Bij het opstellen van een meerjarenplan is het aangeraden jouw strategische doelstellingen te koppelen aan SMART criteria:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Aanvaardbaar
  • Realiseerbaar
  • Tijdgebonden

Deze criteria bieden een garantie om jouw doelstellingen te behalen. Slimme doelstellingen zorgen ervoor dat jij fact based en tussentijds kan evalueren.

Ontdek de kracht van een cultuur

Door bewust een organisatie aan te sturen krijg je gedeelde successen. Doelen realiseren, veranderen en streven naar een vlot werkende organisatie: het gaat hand in hand. Uit dit alles blijkt dat verbeteren en groeien meer is dan louter een formaliteit. Kortom, het is een cultuur die gedragen wordt door alle leden van de organisatie.

Geprikkeld? Zin in creatieve brainstormsessies, eigenaarschap creëren en slimme doelstellingen hanteren? Wij kunnen jou begeleiden om resultaatgerichte meerjarenplannen op te stellen.

Contacteer ons.

Volg lemmens. op LinkedIn en Facebook voor meer nieuws.

Je vraag:

Je opmerking: